Wtorek, 21.10.2014
Celiny, Hilarego, Janusza
Gmina Kwilcz » Aktualności
Aktualności

21-10-2014
Pokaz parzenia kawy

1
 


21-10-2014
Konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Kwilcz

1

                                                                                                             

 

Więcej...17-10-2014
Informacja o unieważnieniu postępowania Dotyczy: Remont drogi gminnej w Pólku i Mościejewie

http://www.kwilcz.pl/bip/zamowienia-publiczne/urzad-gminy1.html
 


16-10-2014
Ogłoszenie

1

                                                                                                          

 

Więcej...
10-10-2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Remont drogi gminnej w Pólku i Mościejewie

http://www.kwilcz.pl/bip/zamowienia-publiczne/urzad-gminy1.html
 


10-10-2014
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące Programu współpracy Gminy Kwilcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

http://www.kwilcz.pl/gmina-kwilcz/pl/right/stowarzyszenia/program-wspolpracy/2015/konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi-dotyczace-programu-wspolpracy-na-2015-rok.html
 


10-10-2014
Konkurs fotograficzny

1

                                                                                                                  

 

Więcej...


10-10-2014
Planowane wyłączenie prądu

1

                                                                                                                 

 

Więcej...

08-10-2014
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu dla rejestracji kandydatów na Wójta Gminy Kwilcz

http://www.kwilcz.pl/zasoby/files/wybory2014/samorzadowe/informacja1.pdf
 


07-10-2014
Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Kwilcz

miniatura
W treści wiadomości znajduje się informacja dotycząca sesji Rady Gminy Kwilcz
 

Więcej...

26-09-2014
Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Kwilcz

miniatura
W treści wiadomości znajduje się informacja dotycząca sesji Rady Gminy Kwilcz
 

Więcej...